Pobedite vrućinu u potkrovlju uz VELUX letnju rasprodaju. 7% popusta kupite odmah!

Kako možemo da pomognemo?

Hvala vam na interesovanju za kompaniju VELUX i naše proizvode. Kontakt informacije i odgovore na najčešća pitanja potražite na linkovima sa leve strane ili u dnu stranice.

Odredbe i uslovi

U nastavku su navedeni uslovi na osnovu kojih će kompanija VELUX SRBIJA TRGOVINSKO PREDUZEĆE DOO BEOGRAD, matični broj 17166506, PIB 100220846, šifra delatnosti: 4673, Bulevar Oslobođenja 301, 11000 Voždovac, Beograd, Srbija, telefon: +381112057549, (u daljem tekstu „VELUX Srbija doo“) obrađivati i prihvatiti vaše porudžbine za proizvode iz ove internet prodavnice. Sledeći uslovi su obavezujući i treba pažljivo da ih pročitate, posebno odredbe koje se odnose na cene, uslove isporuke, odgovornost, pravo na odustajanje i posledice odustajanja.

Ove uslove dopunjuju važeći zakonski propisi koji se tiču ugovora na daljinu.

Ako imate bilo kakvih pitanja ili nedoumica, slobodno se obratite kompaniji VELUX Srbija d.o.o.

Ako želite da nastavite sa porudžbinom, pomerite se nadole i pročitajte ove uslove, a zatim kliknite na dugme „POTVRDI“ u dnu kako biste potvrdili da prihvatate ove uslove.

Ugovor o prodaji i isporuci sklapa se između vas i kompanije VELUX Srbija d.o.o.

Da biste poslali porudžbinu i potpisali ugovor, potrebno je da imate više od 18 godina.

Vašu porudžbinu obrađujemo bez obzira na to gde imate mesto prebivališta. Roba se isporučuje na adresu koju navedete i koja je unutar Republike Srbije.

Da bismo mogli da odgovorimo na vašu porudžbinu, potrebno je da prilikom njenog slanja prihvatite:

 
  • Ove uslove.

  • Cene i troškove navedene u ovoj internet prodavnici i u vašoj porudžbini.

  • Činjenicu da evidentiramo podatke koji obuhvataju vaše ime, adresu, broj telefona i e-adresu u svrhu rukovanja porudžbinom.

  • Činjenicu da će ugovor biti sklopljen po zakonima Republike Srbije.

 

Kako da znam da je moja porudžbina primljena?

Kada primimo vašu porudžbinu, poslaćemo vam potvrdu putem e-poruke. Pravno obavezujući ugovor se sklapa kada dobijete potvrdu porudžbine od nas. Obradićemo vašu porudžbinu u najkraćem mogućem roku. 

Ukoliko ne dobijete potvrdu porudžbine u razumnom roku, obratite nam se direktno. Želimo da brzo i bez nepotrebnog odlaganja obradimo vašu porudžbinu, ali ne možemo preuzeti odgovornost za uslove izazvane problemima ili nedostacima elektronske komunikacije.

Koja je cena robe?

Kupovna cena je cena koja važi u ovoj internet prodavnici u trenutku slanja porudžbine. Cena poručenog artikla, eventualni troškovi i ukupan iznos vaše kupovine uvek se prikazuju u vašoj porudžbini i potvrdi porudžbine.

Kako da platim?

Po poslatoj porudžbini za robu, na Vašu e-adresu će stići predračun za date proizvode. Po plaćenom predračunu poslaćemo Vam potvrdu da smo uplatu primili, kao i robu u naznačenim rokovima isporuke. 

 

Vaša zakonska prava

Kao potrošač, imate prava po važećim zakonskim pravilima koja se tiču prodaje potrošačima robe za koju se ispostavi da je isporučena neispravna ili da je pogrešno opisana. Roba se smatra neispravnom ako nije u skladu sa prodajnim ugovorom u pogledu kvantiteta, kvaliteta i karakteristika ili ako nije odgovarajuća za namenu za koju se nabavlja. 

Preduzeli smo sve moguće tehničke mere predostrožnosti kako bi boje naše robe bile prikazane što realističnije moguće. Međutim, moramo se ograditi od mogućih razlika između boja prikazanih u ovoj internet prodavnici i stvarnih boja naše robe. 

Ništa što je navedeno u ovim uslovima i odredbama ne ograničava vaša zakonska prava. 

Ukoliko isporučena roba ima nedostataka, potrebno je da nas o tome obavestite bez nepotrebnog odlaganja. Imaćete pravo da od nas dobijete besplatnu popravku ili besplatnu zamenu neispravne robe, ako to za nas ne predstavlja nesrazmeran trošak. Ako neispravnu robu nije moguće popraviti, imate pravo na njenu besplatnu zamenu. Uvek imamo pravo da zamenimo neispravnu robu osim u slučaju da to predstavlja nesrazmerne troškove za vas. 

Ako prekršimo ugovor, odgovorni smo za eventualni gubitak ili štetu koje pretrpite i koji predstavljaju predvidivu posledicu našeg kršenja ugovora ili nemara. Gubitak ili šteta su predvidivi ako predstavljaju očiglednu posledicu našeg kršenja ugovora ili ako smo ih vi i mi razumno razmatrali u vreme sklapanja ugovora. 

Garancija

Pored vaših zakonskih prava, kompanija VELUX vam daje garanciju od 2 (dve), 3 (tri) odnosno 5 (pet) godina na robu kupljenu putem ove internet prodavnice. Uslovi garancije se prikazuju iz posebne VELUX garancije dostupne na našoj početnoj stranici. Uslovi garancije ni na koji način ne utiču na vaša zakonska prava.

Pravo na odustajanje/otkazivanje

Imate pravo da odustanete od ugovora u roku od četrnaest (14) dana bez navođenja razloga.

Period za odustajanje ističe četrnaest (14) dana od dana kada vi ili treća strana koju navedete, sa izuzetkom prevoznika, dođete u fizički posed robe ili – u slučaju da se ugovor o prodaji odnosi na više artikala koje ste naručili u okviru jedne porudžbine i koji se nama dostavljaju odvojeno – četrnaest (14) dana od dana kada vi ili treća strana koju navedete, sa izuzetkom prevoznika, dođete u fizički posed određene pošiljke.

 

Da biste ostvarili pravo na odustajanje, morate da nas nedvosmislenom izjavom (npr. pismom poslatim poštom ili e-porukom) obavestite o svojoj odluci da odustajete od ovog ugovora (pogledajte kontakt podatke navedene u nastavku).

Da bismo identifikovali vašu porudžbinu, prilikom ostvarivanja prava na odustajanje dostavite svoje ime i prezime, kontakt podatke (adresu, broj telefona i e-adresu), broj porudžbine i informacije o robi u vezi sa kojom želite da odustanete od ugovora o prodaji.

Da ne biste propustili rok za odustajanje, dovoljno je da pre njegovog isteka pošaljete poruku sa obaveštenjem o tome da želite da ostvarite pravo na odustajanje.

Posledice odustajanja/otkazivanja

Ukoliko otkažete ovaj ugovor, nadoknadićemo vam sve uplate koje smo primili od vas.  Nadoknadićemo vam troškove bez neosnovanog odlaganja, i ne kasnije od

 
  1. četrnaest (14) dana od dana kada od vas primimo vraćenu robu koja vam je isporučena ili

  1. (ako je ranije) četrnaest (14) dana od dana kada dostavite dokaz da ste vratili robu ili

  1. ako vam nije isporučena roba, četrnaest (14) dana od dana kada smo od vas dobili obaveštenje o odluci da otkažete ovaj ugovor.

 

Troškove ćemo vam nadoknaditi putem istog sredstva plaćanja koje ste koristili za prvu transakciju, osim u slučaju da ste se izričito dogovorili drugačije.

Odgovorni ste jedino za umanjenu vrednost robe nastale kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan.  

Važeći zakon i nadležnost

Ugovori koji se sklapaju putem ove internet prodavnice regulišu se zakonima Republike Srbije i srpski sudovi imaju isključivu nadležnost za svaki spor koji proističe iz ugovora sklopljenih putem ove internet prodavnice.

 

VELUX SRBIJA TRGOVINSKO PREDUZEĆE DOO BEOGRAD 

Matični broj: 17166506 

PIB: 100220846

Šifra delatnosti: 4673

Bulevar Oslobođenja 301, 11000 Voždovac, Beograd, Srbija 

Tel: +381112057549
porucujem@velux.com