Kako možemo da pomognemo?

Hvala vam na interesovanju za kompaniju VELUX i naše proizvode. Kontakt informacije i odgovore na najčešća pitanja potražite na linkovima sa leve strane ili u dnu stranice.

Povrat proizvoda

Pravo na odustajanje/otkazivanje

Imate pravo da odustanete od ugovora u roku od četrnaest (14) dana bez navođenja razloga.

Period za odustajanje ističe četrnaest (14) dana od dana kada vi ili treća strana koju navedete, sa izuzetkom prevoznika, dođete u fizički posed robe ili – u slučaju da se ugovor o prodaji odnosi na više artikala koje ste naručili u okviru jedne porudžbine i koji se nama dostavljaju odvojeno – četrnaest (14) dana od dana kada vi ili treća strana koju navedete, sa izuzetkom prevoznika, dođete u fizički posed poslednjeg artikla.

Da biste ostvarili pravo na odustajanje, morate da nas nedvosmislenom izjavom (npr. pismom poslatim poštom, faksom ili e-porukom) obavestite o svojoj odluci da odustajete od ovog ugovora (pogledajte kontakt podatke navedene u nastavku).

Da bismo identifikovali vašu porudžbinu, prilikom ostvarivanja prava na odustajanje dostavite svoje ime i prezime, kontakt podatke (punu adresu i broj telefona), broj porudžbine i informacije o robi u vezi sa kojom želite da odustanete od ugovora o prodaji.

Da ne biste propustili rok za odustajanje, dovoljno je da pre njegovog isteka pošaljete poruku sa obaveštenjem o tome da želite da ostvarite pravo na odustajanje.

Posledice odustajanja/otkazivanja

Ukoliko otkažete ovaj ugovor, nadoknadićemo vam sve uplate koje smo primili od vas, uključujući troškove dostave (sa izuzetkom dopunskih troškova do kojih dolazi ako izaberete bilo koju drugu vrstu isporuke osim najpovoljnije standardne isporuke koju nudimo). Nadoknadićemo vam troškove bez neosnovanog odlaganja, i ne kasnije od

  1. četrnaest (14) dana od dana kada od vas primimo vraćenu robu koja vam je isporučena ili
  2. (ako je ranije) četrnaest (14) dana od dana kada dostavite dokaz da ste vratili robu ili
  3. ako vam nije isporučena roba, četrnaest (14) dana od dana kada smo od vas dobili obaveštenje o odluci da otkažete ovaj ugovor.

Troškove ćemo vam nadoknaditi putem istog sredstva plaćanja koje ste koristili za prvu transakciju, osim u slučaju da ste se izričito dogovorili drugačije; u svakom slučaju, nećete snositi nikakve troškove usled takve nadoknade.

Odgovorni ste jedino za umanjenu vrednost robe nastale usled rukovanja, sa izuzetkom onoga što je neophodno da bi se utvrdili priroda, karakteristike i funkcionisanje robe. 

Obratite nam se

Telefon: +381 112 057 549

E-adresa: mailto: porucujem@velux.com

Radno vreme VELUX korisničke podrške
od ponedeljka do petka, od 8:00 do 16:00