Kako možemo da pomognemo?

Hvala vam na interesovanju za kompaniju VELUX i naše proizvode. Kontakt informacije i odgovore na najčešća pitanja potražite na linkovima sa leve strane ili u dnu stranice.

Pravno obaveštenje

Ovaj sajt je izradila kompanija VELUX A/S, Breeltevej 18, DK-2970 Hørsholm, registrovana po danskom zakonu i sa sedištem u Danskoj, u svrhu pružanja informacija o kompaniji VELUX i njenim proizvodima i uslugama. Ona je takođe vlasnik sajta i održava ga.

Materijal u ovoj prodavnici

Prilikom ulaska na ovaj sajt, njegovog pregledanja ili bilo kakvog korišćenja materijala koji se na njemu nalazi, uključujući i preuzimanje softvera, treba da preduzmete neophodne mere predostrožnosti kako biste se uverili da sadržaj koji odaberete da koristite nema viruse i da na drugi način ne ometa ili oštećuje rad vaših računarskih sistema, uključujući i proveru kompatibilnosti preuzetog softvera sa vašim softverom. Iako ulažemo sav potreban trud da osiguramo da je sadržaj sa ovog sajta kompletan, tačan i aktuelan, ne dajemo nikakve garancije u vezi sa njime. Stoga ne bi trebalo ni da postupate niti da se uzdržavate od postupanja na osnovu sadržaja, već da se obratite lokalnoj VELUX kompaniji, VELUX Srbija d.o.o., koja će vam pružiti potreban materijal i pomoć. Sadržaj je vlasništvo kompanije VELUX ili drugih lica. Reprodukcija ili upotreba kompletnog sadržaja ili njegovog dela u bilo kom obliku zabranjena je, osim za ličnu nekomercijalnu upotrebu. Ne odobrava se licenca za reprodukciju ili korišćenje sadržaja ni za kakve druge svrhe osim za standardno pregledanje veba.

Ako reprodukujete delove sadržaja za ličnu nekomercijalnu upotrebu, morate navesti kompaniju VELUX kao izvor tako što ćete u okviru reprodukcije dodati referencu na ovaj sajt (http://www.VELUX.com) i obaveštenje o autorskim pravima © 2005 VELUX Group. Tekst, fotografije, filmovi, crteži, grafika, zvuci, podaci itd. mogu da podležu autorskim pravima i u vlasništvu su kompanije VELUX ili se koriste uz njenu dozvolu. Žigovi i servisne oznake, uključujući logotipe, slogane itd. predstavljaju registrovane ili neregistrovane oznake koje se koriste uz dozvolu kompanije VELUX. Prikazani proizvodi i opisani načini proizvodnje mogu biti podložni drugim pravima intelektualne svojine, uključujući patente i prijave za patente, koje kompanija VELUX koristi pod licencom. Nijedna dozvola se ne daje za korišćenje bilo kog od ovih prava intelektualne svojine, te napominjemo da kompanija VELUX pažljivo prati i odmah pokreće sudski postupak za kršenje svojih prava intelektualne svojine, uključujući i krivično gonjenje.

Sadržaj  koji se prikazuje preko ovog sajta. Kompanija VELUX prikuplja informacije o posetiocima ovog sajta koje ne spadaju u lične podatke, kako bi ažurirala i unapređivala sajt i time vam pružala najbolje iskustvo i najrelevantniji sadržaj dok ga posećujete. Lične informacije se prikupljaju samo kada ih posetioci dobrovoljno pošalju. U takve informacije spadaju vaše ime, adresa, brojevi telefona i faksa, kao i vaša e-adresa, i oni se koriste se samo u svrhu u koju su poslati, osim u slučaju da ste izričito pristali na nešto drugo. Lični podaci, kao i informacije koje nisu lične, a koje kompanija VELUX prikupi, smatraju se poverljivim i ne prodajemo ih, ne iznajmljujemo niti ih na drugi način delimo sa trećim licima. Sadržaj koji kompanija VELUX primi preko ovog sajta ne smatra se poverljivim niti zaštićenim. Kompanija VELUX će reprodukovati, koristiti, menjati i dodeljivati takav sadržaj bez ograničenja, uključujući ideje za proizvode, načine proizvodnje i stručno znanje, koje takav materijal obuhvata.Linkovi ka drugim sajtovima. Kada koristite link navedenu na ovom sajtu da biste pristupili drugom sajtu, napuštate ovaj sajt. Sajt kojem pristupate nezavisan je od ovog i njegov sadržaj nije pod kontrolom kompanije VELUX. Navođenjem veze linka na ovom sajtu ne pružaju se garancije niti tvrdnje u vezi sa materijalom na sajtu koji ćete posetiti, a kompanija VELUX se izričito odriče bilo kakve odgovornosti za direktne ili indirektne gubitke nastale posetom ili pregledanjem takvog sajta ili korišćenjem sadržaja koji se na njemu nalazi, bez obzira na razlog takvog gubitka, i bez obzira na to da li je kompanija VELUX predvidela ili je trebalo da predvidi takav gubitak, uključujući rizik od takvog gubitka, neuklanjanjem linka sa ovog sajta ili na neki drugi način.  Linkovi ka ovom sajtu . Kada se link za pristup ovom sajtu nalazi na drugom sajtu, kompanija VELUX, osim u slučaju da je to izričito navedeno, nije ovlastila niti odobrila ni link ni sadržaj koji se nalazi na tom drugom sajtu, i kompanija VELUX nije povezana sa vlasnikom tog drugog sajta. Ostala pravna obaveštenja na ovom sajtu. Posećivanje određenih delova ovog sajta može biti podložno posebnim pravnim obaveštenjima koja predstavljaju dopunu ovog opšteg pravnog obaveštenja. Ovo opšte pravno obaveštenje ne ograničava niti ga menja ijedno posebno pravno obaveštenje. © 2001, 2008 VELUX Group.