Kako možemo da pomognemo?

Hvala vam na interesovanju za kompaniju VELUX i naše proizvode. Kontakt informacije i odgovore na najčešća pitanja potražite na linkovima sa leve strane ili u dnu stranice.

Politika privatnosti

Kompanija VELUX SRBIJA TRGOVINSKO PREDUZEĆE DOO BEOGRAD (u daljem tekstu VELUX Srbija d.o.o.) vodi računa o vašoj privatnosti i poverljivosti. Na veb-sajtu kompanije VELUX Srbija d.o.o. od vas se traži da navedete određene lične podatke, uključujući vaše ime, način oslovljavanja, brojeve telefona za kontakt, e-adresu i kućnu adresu, kao i neke druge lične podatke. Svrha ove Politike jeste da vam pojasni u koje svrhe kompanija VELUX Srbija d.o.o. može da koristi informacije koje od vas primi. 

Poštujemo i štitimo vašu privatnost. U nastavku možete pročitati više o tome kako rukujemo vašim ličnim podacima. 

Politika privatnosti kompanije VELUX Srbija d.o.o. opisuje kako postupamo sa podacima koji se navode ili prikupljaju na našim digitalnim platformama, što posetiocu omogućava da pristupa našim internet resursima i koristi naše usluge. Politika privatnosti kompanije VELUX Srbija d.o.o. u skladu je sa Opštom uredbom o zaštiti podataka EU 2016/679 („GDPR“). 

Kompanija VELUX Srbija d.o.o. odgovorna je za prikupljanje, čuvanje i obradu vaših ličnih podataka. Naša matična kompanija, VELUX A/S, registrovana je u Danskoj pod registracionim brojem 30003519 sa registrovanim sedištem na adresi Aadalsvej 99, DK-2970 Hoersholm. 

1. Zakonski osnov za obradu podataka 

Kada obrađujemo lične podatke u vezi sa ugovorom ili potencijalnim ugovorom sa vama, zakonski osnov za obradu jeste taj što je to neophodno da bismo postupili u skladu sa ugovorom sa vama ili da bismo pre sklapanja ugovora preduzeli određene korake na vaš zahtev. Ukoliko je zakonski osnov za obradu saglasnost, imate pravo da u svakom trenutku povučete saglasnost, kao što je navedeno u daljem tekstu, s tim što to ne utiče na legitimnost obrade koju je kompanija VELUX Srbija d.o.o. obavila pre povlačenja saglasnosti. Ako delimo lične podatke sa policijom ili drugim državnim organima, delimo vaše lične podatke jer imamo zakonsku obavezu da to učinimo. 

2. Naš razlog i svrha prikupljanja ličnih podataka 


U nastavku navodimo glavne kategorije podataka koje prikuplja kompanija VELUX Srbija d.o.o., kao i glavne svrhe za prikupljanje ličnih podataka: 

2.1 U okviru opšteg poslovanja kompanije VELUX 
 
Prikupljamo lične podatke o pojedincima, klijentima, dobavljačima (uključujući nezavisne dobavljače usluga) i drugim zainteresovanim stranama. Podaci mogu da obuhvataju ime pojedinca, kontakt podatke i druge informacije neophodne za poslovanje sa vama ili vašom organizacijom. 
 
2.2 Da biste nam pomogli u vezi sa upitima 
 
Možete odabrati da nam dostavite lične podatke, uključujući vaše ime, e-adresu ili druge kontakt podatke, kada stupite u kontakt sa nama telefonom, e-poštom, poštom ili putem naših digitalnih platformi. Ovi lični podaci nam omogućavaju da odgovorimo na zahteve za informacije u vezi sa, na primer, VELUX proizvodima, da dogovorimo merenje i ponudu za ugradnju VELUX proizvoda, da organizujemo servisiranje prozora ili da podnesemo zahteve na osnovu VELUX garancije. Informacije mogu biti saopštene kompaniji VELUX A/S ili drugim VELUX kompanijama za prodaju, relevantnim nezavisnim instalaterima ili distributerima kako bismo klijentima odgovorili na pitanje, organizovali usluge ili poslali ponudu. 
 
2.3 Klijenti i potencijalni klijenti 
 
Možemo da prikupljamo lične podatke klijenata i potencijalnih klijenata, uključujući ime, kontakt podatke, podatke o plaćanju i kreditnim karticama, informacije o kreditnoj sposobnosti i druge informacije neophodne za poslovanje sa pojedincem ili organizacijom. Informacije možemo da otkrijemo distributerima ili nezavisnim instalaterima i logističkim partnerima da bismo obradili porudžbinu klijenta, uključujući organizovanje isporuke VELUX proizvoda klijentu ili pružanje pomoć u vezi sa pitanjima. 

Ako ste zatražili podsetnik o usluzi putem e-poruke u iskačućem prozoru u okviru konfiguratora ili korpe u prodavnici, vaši podaci će se koristiti isključivo u tu svrhu. 
 
2.4 Poslovni razvoj 

 
Lične podatke koje nam dostavite i lične podatke koje prikupljamo na svojim digitalnim platformama koristićemo za poboljšanje uvida o potrošačima i unapređenje relevantne komunikacije i ponuda putem svih dostupnih načina za stupanje u kontakt sa nama i našom matičnom kompanijom VELUX A/S. Lični podaci će se koristiti i za razvoj proizvoda. 
 
2.5 Marketinške poruke 

 
Možemo da koristimo lične podatke uz vaš pristanak, ako je to potrebno, da bismo vas obavestili o poslovanju, proizvodima i uslugama kompanije VELUX Srbija d.o.o. Ukoliko ne želite da dobijete dodatne informacije, u bilo kom trenutku možete lako i besplatno da otkažete prijavu na naše marketinške poruke. Vezu za otkazivanje prijave možete pronaći u dnu e-poruka ili nam se u tom cilju možete obratiti putem e-pošte ili objave. Kada otkažete prijavu za prijem marketinških poruka, izbrisaćemo vaše lične podatke u roku od 60 meseci, osim u slučaju da ih obrađujemo u druge svrhe, poput onih koje su navedene u odeljcima 2.1–2.9. 
 
2.6 Ankete za posetioce i klijente 
 
Možemo da prikupljamo lične podatke posetilaca digitalnih platformi ili klijenata u okviru anketa vezanih za naše usluge i proizvode. Vaše lične podatke ćemo dostaviti kompaniji VELUX A/S kako bi i kompanija VELUX A/S obavljala ankete. Vaši lični podaci se neće koristiti za slanje marketinških poruka bez vašeg pristanka. 

2.7 Customer Gauge 

VELUX Srbija d.o.o. u saradnji sa kompanijom Customer Gauge šalje vam anketu o vašem iskustvu sa našom kompanijom/veb-prodavnicom 3 dana od datuma fakture vaše porudžbine. Ako ne odgovorite na ovu anketu, poslaćemo vam podsetnik za 14 dana. Imate i mogućnost da otkažete prijavu na ove ankete. Ankete se koriste za prijem važnih povratnih informacija od naših klijenata i omogućavaju nam da dodatno unapredimo svoje usluge. 
 
2.8 Potencijalni zaposleni i izvođači radova 
 
Kada se osoba prijavi za posao ili sklopi ugovor sa nama, možemo da prikupimo određene informacije kao što su ime, kontakt podaci, informacije o prethodnom zaposlenju, diplome obrazovnih institucija, relevantne provere podataka i informacije o profesionalnim interesovanjima. Ove informacije se mogu prikupiti od osobe direktno, od konsultanta za zapošljavanje, od prethodnih poslodavaca osobe i drugih, uključujući davaoce preporuka i javno dostupne izvore. Ove podatke koristimo informativno ili pri donošenju odluke o tome da li da osobi ponudimo zaposlenje ili da je angažujemo na osnovu ugovora o delu. 
 
2.9 Radi postupanja u skladu sa zakonom 
 
Lične podatke možemo da prikupljamo po potrebi ili ako zakon tako nalaže 
 
Podaci koje prikupimo, bilo da su lični ili ne, smatraju se poverljivim i nikada ih nećemo prodavati niti ili iznajmljivati trećim licima, uz izuzetke pomenute u odeljcima 2 i 4. 
 
3. Kako prikupljamo vaše lične podatke 
 
Prikupljamo lične podatke koje nam dostavljate kada tražite proizvode, usluge ili informacije od nas, kada se registrujete kod nas, kada učestvujete na javnim forumima ili drugim aktivnostima na našim digitalnim platformama, odgovarate na ankete klijenata ili na drugi način komunicirate sa nama. 
 
Informacije prikupljamo putem različitih tehnologija kao što su kolačići. Pozivamo se na svoju Politiku o kolačićima. 
 
3.1 Veze ka drugim veb-sajtovima 
 
Ovaj veb-sajt sadrži veze ka drugim veb-sajtovima (kao što su Facebook, Google+, YouTube, Pinterest) za koje ovo VELUX obaveštenje o privatnosti ne važi. Imajte na umu da ne garantujemo za druge veb-sajtove i njihov sadržaj. Preporučujemo vam da pročitate obaveštenja o privatnosti svakog veb-sajta koji posetite. 
 
4. Deljenje vaših podataka sa drugim kompanijama 
 
Nećemo deliti vaše lične podatke, sa izuzetkom nekoliko situacija, uključujući sledeće: 
 
– Kada naša grupa kompanija i treća lica vrše usluge u naše ime, na primer, obavljaju isporuku paketa i pružaju korisničku podršku. Ovim kompanijama je zabranjeno da koriste vaše lične podatke u druge svrhe osim onih koje smo tražili ili onih koje su obavezne zakonom. 
 
– Kada delimo lične podatke sa našom grupom kompanija i trećim licima kako bismo osigurali bezbednost i sigurnost svojih klijenata, kako bismo zaštitili svoja prava i imovinu, kako bismo se pridržavali zakonskih procesa ili u drugim slučajevima ako u dobroj veri smatramo da je otkrivanje neophodno po zakonu. 
 
– Kada nam dozvolite da delimo vaše lične podatke sa trećim licima, na primer, kada nam naložite da delimo vaše lične podatke sa sajtovima ili platformama trećih lica, kao što su društvene mreže. 
 
Ako sarađujemo sa spoljnim dobavljačima usluga (obrađivačima podataka), sklapamo ugovor za obrađivače podataka u vezi sa obradom vaših ličnih podataka koju obavljaju ti dobavljači usluga. 
 
Nismo naveli listu svih primalaca ličnih podataka, već samo onih koji imaju sedište van EU. Pogledajte odeljke 4.1–4.2 u nastavku. Razlog je to što smo deo velike grupe koja posluje globalno i radi sa velikim brojem primalaca podataka. Ako bismo naveli sve ove primaoce, to ne bi doprinelo jasnoći liste. Pored toga, redovno ćemo ažurirati listu primalaca. Zbog toga bi održavanje sveobuhvatne liste primalaca bilo veliko administrativno opterećenje. Takođe bismo morali da vas obavestimo svaki put kada dodamo ili uklonimo primaoca, a smatramo da bi to bilo opterećujuće za vas. Zato verujemo da je navođenje liste kategorija primalaca transparentnije i preglednije od navođenja liste svih primalaca. 
 
Primaoci van EU: 
 
4.1 HubSpot 
 
Koristimo HubSpot, softver kompanije HubSpot Inc., SAD, za internet marketinške aktivnosti, kao što je distribucija biltena. Ovaj softver se koristi za potrebe dolaznog marketinga i pomaže nam pri izradi statističkih analiza i procena ponašanja prijavljenih korisnika, kako bismo bolje koordinisali marketinšku strategiju i optimizovali sadržaj koji vam dostavljamo. Koriste se kolačići. Više informacija potražite u Uslovima korišćenja i Obaveštenju o privatnosti kompanije HubSpot Inc. na adresi http://www.hubspot.com/terms-of-service i http://www.hubspot.com/privacy-policy. Sve informacije koje prikupljamo podležu ovom Obaveštenju o privatnosti. HubSpot podleže Okvirima za zaštitu privatnosti EU–SAD i Švajcarska–SAD kompanije TRUSTe. 
 
5. Vaše kontrole i opcije 
 
Pružamo vam mogućnost primene određenih kontrola i opcija u vezi sa našim prikupljanjem, korišćenjem i deljenjem vaših ličnih podataka. U nastavku navodimo vaše kontrole i opcije koje zavise od lokalnog zakona. 
 
– Možete da promenite izabrane opcije vezane za pretplate, biltene i obaveštenja 
 
– Možete da odaberete da li ćete primati marketinške poruke od nas u vezi sa proizvodima i uslugama za koje mislimo da vas mogu zanimati 
 
– Možete da odaberete da li ćete primati ciljano oglašavanje sa oglasnih mreža, na osnovu razmene podataka, marketinške analitike i od drugih pružalaca usluga 
 
– Možete da zatražite pristup svojim ličnim podacima koje čuvamo, da ispravite netačne ili nepotpune podatke i, u određenim okolnostima, možete da zatražite da se vaši podaci koje čuvamo prenesu kod drugog kontrolora, ograniče ili izbrišu iz naše evidencije (prava osobe). Takođe možete da uložite prigovor na našu obradu vaših ličnih podataka. 
 
– Možete da primenite svoje kontrole i opcije ili da zatražite pristup svojim ličnim podacima tako što ćete se obratiti Korisničkoj podršci ili postupiti u skladu sa uputstvima navedenim u porukama koje vam šaljemo. Ukoliko nam ne dozvolite da prikupljamo lične podatke od vas, imajte na umu da možda nećemo moći da vam isporučimo određene proizvode i usluge, a neke od naših usluga možda neće biti usklađene sa vašim interesovanjima i željama. Ukoliko imate bilo kakvih pitanja u vezi sa određenim svojim ličnim podacima koje obrađujemo ili zadržavamo, pišite nam na adresu gdpr@velux.co.uk 
 
Odgovorićemo na vaš zahtev da ostvarite bilo koje svoje pravo u roku od mesec dana, s tim što imamo pravo da produžimo ovaj period na dodatna dva meseca. Ukoliko produžimo period za odgovor, obavestićemo vas o tome u roku od mesec dana od vašeg zahteva. 
 
6. Bezbednost, integritet i zadržavanje podataka 
 
Bezbednost, integritet i poverljivost vaših ličnih podataka izuzetno su nam važni. Primenjujemo tehničke, administrativne i fizičke mere bezbednosti koje su osmišljene sa ciljem da zaštite vaše lične podatke od neovlašćenog pristupa, otkrivanja, korišćenja i izmene. S vremena na vreme revidiramo bezbednosne procedure kako bismo uzeli u obzir odgovarajuću novu tehnologiju i metode. Imajte na umu da, uprkos našim naporima, nijedna bezbednosna mera nije savršena ni neprobojna. 
 
Zadržaćemo vaše lične podatke u vremenskom periodu koji je potreban za ispunjavanje namena navedenih u ovoj VELUX politici privatnosti, osim u slučaju da je potreban ili zakonom dozvoljen duži period zadržavanja. Rutinski ćemo osvežavati informacije da bi uvek bile aktuelne. 
 
7. Prenosi, skladištenje i globalna obrada podataka 
 
Naša kompanija je deo Grupe VELUX, koja posluje globalno, te možemo preneti vaše lične podatke pojedinačnim VELUX kompanijama ili trećim licima na lokacijama širom sveta u svrhe opisane u ovoj VELUX politici privatnosti. Gde god da prenesemo, čuvamo ili obrađujemo vaše lične podatke, preduzimamo razumne korake kako bismo zaštitili njihovu privatnost. Pored toga, kada koristimo ili otkrivamo lične podatke prenete iz Evropske unije, pridržavamo se Okvira za zaštitu privatnosti EU–SAD i Švajcarska–SAD, koristimo standardne ugovorne klauzule koje je odobrila Evropska komisija, primenjujemo druga sredstva u skladu sa zakonom Evropske unije za obezbeđivanje odgovarajućih mera zaštite ili tražimo vašu saglasnost. 
 
Vaši lični podaci se čuvaju na serverima koji se nalaze u Evropskoj uniji. 
 
8. Promene ove VELUX politike privatnosti 
 
S vremena na vreme možemo da promenimo VELUX politiku privatnosti kako bismo uzeli u obzir najnovije tehnologije, industrijske prakse, regulatorne zahteve ili u druge svrhe. Na našim digitalnim platformama će se u svakom trenutku nalaziti najnovija verzija. Stoga vam preporučujemo da redovno čitate Politiku privatnosti. Ukoliko je to propisano važećim zakonom, tražićemo vašu saglasnost. 
 
9. Komentari i pitanja 
 
Ako imate komentar ili pitanje o VELUX politici privatnosti, obratite nam se na adresu gdpr@velux.co.uk 
 
Možete da podnesete žalbu u vezi sa načinom na koji obrađujemo vaše lične podatke. Možete nam se obratiti koristeći kontakt podatke navedene na kraju ove Politike privatnosti. Ako želite da podnesete žalbu, ime i kontakt podaci podnosioca žalbe moraju se dostaviti kompaniji VELUX Srbija d.o.o. Pregledaćemo žalbu i odgovoriti u roku od mesec dana. Ako smatrate da žalbu nismo rešili na zadovoljavajući način, možete podneti žalbu Kancelariji poverenika za informacije (ICO), 45 Melville Street, Edinburgh, EH3 7HL, 01625 545 745, scotland@ico.org 
 
Kontakt podaci 
 
Ovaj veb-sajt je u vlasništvu kompanije VELUX Srbija d.o.o., koja njime i upravlja. Ovo Obaveštenje o privatnosti je poslednji put ažurirano u oktobru 2018.